Category: ไฟถนนโซล่าเซลล์

สาเหตุของการชำรุดของฝาครอบโคมไฟถนนโซล่าเซลล์

สาเหตุของการชำรุดของฝาครอบโคมไฟถนน LED อาจเกิดจากแรงสั่นสะเทือนที่มีอยู่ตลอดเวลาของยวดยานพาหนะ แรงสั่นสะเทือนจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุฝนฟ้าคะนอง นอกจากนี้อาจเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ดีของเจ้าหน้าที่ อาจเกิดจากตัวยึดอุปกรณ์ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือเสื่อมอายุการใช้งาน ควรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ยึดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และในส่วนของการหลุดหายหรือแตกของโคมไฟถนน LED 50w นั้นควรมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุที่แท้จริงของการชำรุดหรือเสียหายของตัวโคมไฟถนน LED และควรทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โคมไฟถนน LED อย่างทันท่วงที นอกจากการตรวจสอบสภาพภายนอกตัว โคมไฟถนน LED แล้ว หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบควรมีการตรวจสอบสภาพภายในทุกหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน สามเดือน หรือทุกหกเดือน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อื่นๆเสื่อมการใช้งาน จนก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรือปัญหาอื่นๆที่คาดไม่ถึง

แต่ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบสภาพของโคมไฟถนน LED อยู่อย่างเป็นประจำ โดยจะต้องตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในโคมไฟถนน LED และหากพบว่าภายในโคมไฟถนน LED หลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องตรวจสอบภายในโคมไฟถนน LED เนื่องจากติดตั้งภายนอกอาคารจึงอาจทำให้เป็นแหล่งทำรังของนกหรือแมลง หากพบว่ามีการทำรังของแมลงควรรีบไล่ และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายในโคมไฟถนน LED หากพบว่าอุปกรณ์ได้รับการชำรุด หรือเสียหายควรรีบทำการแก้ไขอย่างทันที

และอีกหนึ่งปัญหาที่มักพบกับโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ คือการเปรอะเปื้อนของฝุ่นละออง คราบควันเขม่า หรือคราบโคลน วิธีการทำความสะอาดก็ง่ายๆ เพียงแค่ใช้ผ้าขนหนูสะอาดชุบน้ำยาล้างชนิดอ่อนๆ เช่น สบู่น้ำ หลังจากทำความสะอาดด้วยสบู่น้ำแล้ว ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาบเพื่อป้องกันการเกิดคราบ และขั้นตอนสุดท้ายคือการทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านี้ จากโคมไฟถนน LED EVE ที่มีสภาพเก่าก็จะกลายเป็นโคมไฟถนน LED ที่มีสภาพเหมือนใหม่

ปัญหาการชำรุดเสียหายของตัวโคมไฟถนน LED และการดูแลรักษาสภาพของโคมไฟถนน LED ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรรีบทำการแก้ไขปัญหาการชำรุดของโคมไฟถนน LED PHILIPS เพราะหากปล่อยไว้นานอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และไม่ใช่แค่หน้าที่หรือความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรช่วยดูแลกัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่อาจคาดคิด และยังเป็นการช่วยยืดอายุของโคมไฟถนน LED เพราะโคมไฟถนน LED ถือเป็นโคมไฟถนนสาธารณะที่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนที่จะต้องใช้ร่วมกัน

เพื่อนบ้าน

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    GiottoPress by Enrique Chavez